Amenzu n Magu ; Anda llan izerfan n iqeddacen ?

         Ass n 01 deg Magu, d ass i d-yettuɣalen i yal tikkelt i usmekti nêq d tajemmilt i iqeddacen akked d ixeddamen n myal taɣult. Ay adra deg wass-a kan i d-yettabdar ? Ma iwala kra n wass izerfan-is anda i rran ? Amek i tga lḥalla-s deg tmetti n wal ass ?  D acu ara d-yilin i wid akk yettnadin lxedma ?

         Azzayri, aqeddac n yal ass, ur yeɛqil abrid-is, yezzi-d am yal tikkelt, am yal aseggas wass n usmekti neɣ wass n tjemmilt n iqeddacen, netta ur yerfid iri-s ; D igellil-nni kan i umi iba wamur-is, yexdem kif-kif, yeqqim kif-kif ; D tidet yeɣba later-is, limer ad d-ibedd s zat-s, ad t-imuqel, ad as-d-yeffeɣ yilleḍ deg tiṭ-is !

Myal taɣult ikecm-itt ukraf ; Tazɣent ɣer yiselmaden deg myal aswir, ruḥ a lɛid ar tɛacurt akken ad ttwixlasen, ulac ula d ttawilat swayes ara qedcen ! Aggadt Rebbi ula d srabes n Tmejjayt, anda i ilaq ad yili lmendad akked uɣilif akken ad lḥun lecɣal ɣer zat, akken i iwata, nettwali simal ad yettuɣal ɣer deffir, Amek almi imejjayen unagen ǧǧan tamurt ?! Imuḍan ttrajjun Rebbi, ad d-imuqel s ccfaɛa-s ! Ula d afellaḥ, win ɣef i tbedd tdamsa n tmura, Anda i yewweḍ uswir-is ass-a ? amek almi d afellaḥ-n ni i dyewwi ad d-yezreɛ akken ad yemɣi akken ad izenz, yuɣal yettaǧu-d seg tmura tiberraniyin ?! ayen i d-iga netta ur yenfiɛ ara, neɣ ayɣer netta ur iqeddec ara ?! neɣ ulac, ur ila ara tawil s wayes ara yeqdec ! Ma nemmuqel ɣer wayen yerzan taɣult n temguri, d ayen ur iqebbel laɛqel, sedḍen wallaɣen, jemdent tirmad, ḥed ma yezmer ad d-yesnulfu, ay adra d acu i d sseba n waya ?

Llan wid i d-yeqqaren, i tt-yettarran ɣef ugdud, qqaren d afenyan mazal-t yeṭṭes,ulac deg ssuq-is, neɣ ulac deg wallaɣ-is ! Nekk ad asen-iniɣ ; S wacu ara d-tesfuklem ayen i d-teqqaren, amek ara d tessegzim tuget n yimxax i nla deg tmura tiberraniyin s imukan uxeddim zeddigen ? Amek myal win ara d-yefɣen s kra n tekti i iwatan deg wannar n uxeddim ad zwirent temmura-nniḍen ad t-cleqfent urɛad i d-yessenfali ɣer wacu i d-yewweḍ ? Tumnem, d akken d agdud i yebɣan ad yili d igellil, ur temmuqlem ara akk ɣer tewtilin n i yellan deg wannaren n uxeddim deg myal taɣul deg myal aswir deg tmurt ur watan ara akken ad d-yili uselḥu yelhan, igerzen n lecɣal ! Ur twalam ara wina akken ara ifakken almad-is deg myal taɣult ad d-yaf iman-is yettsennid ɣef iɣraben ad yeddari arur-is ?!

Kra ma yellan ur yelli deg umkan-is, akken qqaren At zik “ccix tameddit ur yeqqar ala” ; limer d tidet llan izerfan n uqeddace deg tmurt-is, yufa akk ayen i t-iwatan akken ad iselḥu leqdicat-is, ur umineɣ ad yetmenṭar deg yiberdan neɣ ad yeǧǧ tamurt ideg timiṭ, teɣli-as !  

 

Tukkist deg Uɣmis "Tiɣremt" X.Y