10 mai 2014

Ḥemza Zirem « Ambassadeur de la Paix »

Ḥemza Zirem «  Ambassadeur de la Paix » Tasdawit n Swis (Suisse) n lehna (Universum Academy Switzerlend) textar, tɛeyyen-d i tikkelt-a amaru azzayri Ḥemza Zirem ad yettwasemmi « Ambassadeur de la Paix ». Ass n mraw deg Magu 2014, ad as-tefk araz n tsekla tageraɣlant n Lurup 2014, araz-a i d-yewwi ilmend n wungal i umi isemma « Inna alla Liberà di espressione ». Ḥemza Zirem, azzayri, mmi-s n Bgayet, ilul deg useggas n 1968, amaru i yettarun s snat n tutlayin, Tafransist akked Tṭelyant, yessaweḍ s... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 16:15 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :

10 mai 2014

Anwa i d Lɛimac Ʃli ?

Anwa i d Lɛimac Ʃli ?   Aseggas 1925 ideg ilul umeɣras, ameɣnas n tlelli akked tumast akked tutlayt tamaziɣt, Ɛli Lɛimac yiwen gar wudmawen igejdanen deg terbaɛt i umi ssawalen iɣelnaẓriyen, Amdan amezwaru i d-ibedren isem « Amaziɣ » akken ad as-d-slen wid terza temsalt n tumast deg tallit-nni, isem-a ur t-id-iḍeqqer ara kan akka d agugil ! ur t-yeǧǧi ara kan akka deg yimi-s d awal macca isedda-t deg usefru i gan d taɣect i usakki n ugdud azzayri i yellan deg tadras d Amaziɣ, iga-t d taɣect akken ad... [Lire la suite]
10 mai 2014

D acu i tenniḍ 05

D acu i tenniḍ ?          Azger mi yeɣli qqwan ijenwiyen fell-as ! Ticki i ufan abrid i ḥed ad ɣlin fell-as s regmat akked yar awal, myal d ajerṭiṭ ad as-t-cellen i yiri-s, yiwen ma yebra i yiman-is gar-asen ad as-ḍlun temses akken ad t-sirexsen ! Igrawen yekkaten ass-a akk ad d-snekwun iman-nsen d imaziɣen, adabu iga-asen yakan ismawen, isbedd-asen-d yakan uguren, uguren i d-yesbeddad udabu n wass-a mačči d aqabel-nni kan n zik s tersasin, macca ass-a yessawseɛ tikti-nni n... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 01:20 - - Commentaires [0] - Permalien [#]