D acu i tenniḍ 15.

 

Tamuɣli Tanimant ɣef « Lekdeb ».

         Myal taluft tebḍa ɣef sin ; Tella tiggdi tella tebɣest, Yella wayen yelhan, yella wayen n diri, yella umeslay tella tsusmi, ineggur-a ttawin-d ɣer tagara-nsen snat n tɣawsiwin-nniḍen, Tidett akked Lekdeb ! Asteqsi, amek almi i d-ilul lekdeb ? Acḥal n tewsatin iɣef yefreq ?

         Tidett nezra d acu-tt ! D tilawt, d ayen i yellan d akmam deg tmeddurt n umdan ; Deg wayen i imucaɛen akk deg udmawen-is, d asemres n wawal « Tidett » deg tudert n umdan, d Asiwel-is, am akken ad d-nini : « wihen, yessawal tidett », ɣef waya i tela azal d ameqqran deg tmetti. Akken i nezmer ad tt-id-nesnekwu s lemgadla, bɣiɣ ad d-iniɣ, ad d-fkeɣ ayen i yellan s uqabel-ines, yemgadal akked yid-s. ihi nezmer ad d-nini ayen i yellan igudel tilawt, d war tilawt, d ayen i yellan d akellex, d ayen i yellan d lekdeb. Asteqsi wis sin ayɣer almi imdanen ur ttmeslayen ara tidett imi d nettat i d tilawt ?! Ayɣer almi itt-ǧǧan, uɣalen ḍefren lekdeb ?!

Mucaɛ d tidett wawal « Lekdeb » deg tmetti n wass-a, almi yuɣal amatu deg wayen nettmeslay d war tidett, myal wa d acu i d tarrayt yeḍfer akken ad d-yebnu lekdeb-is ! Myal wa d acu i t-yeǧǧan ad yeskiddeb !  Lekdeb yebḍa d iḥricen, nezmer ad d-naf Kraḍet n tewsatin d tigejdanin ; Tamezwarut, anda ara t-naf d aṭṭan ; D aṭṭan imi win i t-ikesben ur yezmir ara ad yemlek iman-is ur yesxuruṭ ara ! Dina ara naf amdan-a ameslay-is yebna ɣef « Ixuriṭen », d tawsit n lekdeb i wumi yekna bab-is, deg-s ad naf d ayen i yettmenni umdan-nni ad t-yidir deg wussan-is macca ur ɛad yessaweḍ, d ayen i yellan deg ttexmam-is n yal ass, d ayen i yellan deg yiḥulfan-is, yettenṭaq-it-id am akken yeḍra deg tilawt, s yes i yettsebbir iman-is, irekked lxaṭer-is ! Tawsit-a n lekdeb tekka-d deg lixsas i yela umdan deg littkal ɣef yiman-is, anda ur yettwaqnaɛ ara s wayen ila akked wacu i yella, ur yemlik ara rzana s wayes ara d-yefreḍ iman-is. Tawsit tis sant n Lekdeb ; D ameslay ara yesseqdec umdan akken ad yesseɣleḍ amdan-nniḍen i wakken ad t-ikellex, deg lebɣi-s ad yaweḍ kra n temsalt, tawsit-a tela daɣen sin wudmawen, yiwen deg leqesd n win i t-yesmersen ad yaweḍ ɣer wayen yelhan, d tamara i at-yerran akken ad yeskiddeb, ɣur-s aseɣleḍ i iga i umdan-nniḍen ur t-yettḍuru ara la netta la win i umi yeskaddeb, amedya ad d-yeskiddeb akken ur d-yettili ara lhem ; Udem-nniḍen d asemres n lekdeb s wudem n diri, win i t-yessemrasen i ga-t d ttawil i ukellex, d ttawil ad yaweḍ ɣer tɣawsa i t-yehman ! asemres n wudem-a n lekdeb d ccer i yela umdan deg wul-is, d leḥmala n tnefsit-is kan weḥd-s i t-yettaǧǧan ad t-yessemres ! udem-a n lekdeb ila assaɣ akked lexdeɛ, yebna ɣef ṭṭmeɛ akked teḥraymit. Akken ad d-naweḍ ɣer tewsit taneggarut, tis Kraḍet, lekdeb i umi semman medden ass-a acqecmeɛ ! tawsit-a n lekdeb temgarad ɣef tiyaḍ deg waṭas n yeswiren, ama deg nniya i yella umdan, ama deg lɣerḍ, ama deg wakud ! imi deg tewsit-a win yesmersen awal ur yeddin ara d tidett deg nniya-as ad yekkes ɣaf wul-is, ad yesqecmeɛ ɣef  umdakel-is, akken daɣen ur t-nettaf ara yettusemras ala gar wid yemyussanen ! Akken daɣen deg tuget n tikwal yessebgan-d win i t-yesmersen tidett ɣer tagara, amedya n Turart i umi tt-semmin « Le poisson d’avril » i d-yettilin deg ass amezwaru deg yebrir, ass-a yettwaḥsab d ass n ukellex akked usqecmeɛ, deg-s ara sawḍen yimdanen ad smersen lekdeb am akken lan tesriḥ !  

   

X.Y