Kṛaḍet (04) n yimecwaṛen i usellek[1] n teɣtest

 

Akken tevɣu tili teswaɛt n lɛejlan, ilaq ad nefreẓ akken iwata addad n teɣtest[2] deg wadeg d wakud, yerna ad neg tigawin timezwura iwatan n usellek.

 
 

 

 

1. Asɣelles[3] n  wadeg n usehwu[4] d uterras yellan deg umihi.

 

Meyyez ma llant tewtilin n tɣellist, temuqleḍ ma ur yelli wara umihi-nniḍen (Tasnisnit[5], Timest, Ajajiḥ n tmes[6], trisiti...)

  Ur ttaẓ ara ɣer umkan n usehwu alama teḥsiḍ ur yelli wara umihi fell-ak. Ma yella wamek tufiḍ amek, tuzwert i usɣelles n teɣtest  d yterrasen i yellan din-a.

Ma yella tagnit teḥreṣ, yella umihi fell-ak, ur tezmireḍ ara ad tegreḍ afus, Sendeh[7] srabes n usellek. Ad tgeḍ zzerb n usɣelles ɣef wadeg n usehwu, deg tallit deg ara traǧǧuḍ srabes n usellek, ad terreḍ tidmi-k ɣer yimdanen i yezmer ad d-awḍen ur ẓẓrin ara neɣ ur slin ara s wayen yeḍran, ad ten-tesnedheḍ ad ḥerzen ɣef yiman-nsen.

 

2. Ssekyed addad n Teɣtest

 

Bedd , snekwu iman-ik ɣer teɣtest, segzi-as d acu ara tgeḍ akken ur tt-teserhaveḍ ara (imi deg tuget n tikkwal, taɣtest tettili deg waddad n lxelɛa), ula ma tikwal yezmer ad tafeḍ taɣtest ur d-tewwi wara s lexvaṛ anda tella neɣ d acu i tt-yuɣen, ladɣa ma iɣav leɛqel-is tuɣal tedduqqes-d.

Mmuqel ma terra-d s lexvaṛ, ma tesnuffus akken iwata (ad nwali aya deg iferdisen i d-iteddun), d aɣilif agejdan, d addad i izemren ad ikemmel amihi i teɣtest. Addaden-a d ravul amezwaru ara tefkeḍ i sraves n usellek ticki tessendheḍ-ten : taɣlest ma tukki, terra-d s lexvaṛ, ma tesnuffus.

 

3. Asendeh d usuter n tallelt

 

Ma ur tessawḍeḍ ara ad talleleḍ taɣtest ɣef dra n waddad-is i yefɣen i tzemmar-ik d wayen i tzemreḍ ad tgeḍ, suter tallelt, sendeh sraves n usellek s lɛejlan :

 

Uṭṭun 14 : D uṭṭun n “Yisexsayen” i kra ma yellan d asellek s lɛejlan, ladɣa ma yella  umihi yerza times neɣ ajajiḥ n tmes.  Akken daɣen i lan tamellilt ticki yella usehwu deg  Tesnisnit.

 

Uṭṭun 16 : D uṭṭun n “SAMU[8], sraves n tallelt tamejjayant s lɛejlan, i kra ma yellan d aɣbel neɣ d amihi n tdawsa d tezmert. D sraves n usellek s tmejjayt.  

Uṭṭun 17 : “Imsulta”, i kra ma yellan d aɣbel deg tɣellist tazayezt. Akken yella wuṭṭun n yimsutla (1055).

 

Le 115 : D sraves n tallelt tamejjayant s lɛejlan deg yiccig n “tallelt timettit”, sumata ilmend n yiterrasen ur ilin ara tamezduɣt, wid yettidiren deg yiberdan, ticki tuɣiten kra n tɣawsa deg tezmart-nsen neɣ izad fell-asen umihi deg ṣṣeḥa-nsen.

 

Tamawt :

-         Sraves-a akken ma llan, lan assaɣen n taywalt gar-asen.

-         Deg tuget n waddaden, imsulta neɣ imsutla ddukulen-d d Yimsexsiyen neɣ d SAMU ticki asehwu yerza ajajiḥ n tmest neɣ deg usehwu deg yiberdan.

 

 

Isallen i d-yewwi ad ten-tefkem i sraves n usellek ticki tesnedheḍ-ten :

  • Uṭṭun n tilifun s wayes i sen-tessawleḍ (ma yella uḥwaǧen ad ak-d-siwlen, ma yella kra i ttun, ur gzin ara...) ;
  • Ansa[9] s tseddi (anda teḍra taluft, adeg deg i yella usehwu neɣ umihi...)
  • Deg kra n tegnatin ad asen-tefkeḍ isem-ik (ladɣa ma sutren-ak-d) ;
  • Tawtelt ɣef wacu i sen-tessawleḍ (D aṭṭan, d asehwu, d ajajiḥ n tmes...  ) ;
  • Amihi i twalaḍ yezmer ad d-yeḍru seld ayen yellan yakan (Ajajiḥ n tmes, abeɛzeq, asyax,...) ;
  • Ma tella teɣtest, ad asen-tefkeḍ addad deg tella, akken ad d-nwun ɣef wamek ara gen tallelt akken iwata...(yezmer ula ad ak-d-fken kra n tewtilin deg ara terreḍ taɣtest akken ad teṭṭef iman-is seg leɛḍil ad d-awḍen...)
  • D acu i tgiḍ, d acu i d tigawin i tgiḍ ladɣa ma tefkiḍ tallelt i teɣtest ( taɣtest tegzem agmam deg tfekka-s, tcuddeḍ-as send leǧǧreḥ akken ad tḥebseḍ idammen ur d-tefɣen-ara...) yewwi-d ad sen-tefkeḍ tigawin-ik akken ad ḥsun, neɣ ma yella tecḍeḍ deg tigawt-ik i izemren ad as-tkemmel amihi i teɣtest, ad ak-d-seɣtin.

Yewwi-d ad terreḍ tiririt i tuttriwin nn yimselken (imsexsiyen, n SAMU, n umejjay, n imsulta d yimsutla...)

 

4. Ad tgeḍ tiggawin timezwura n usellek.

 

Mi tunziḍ tigawin timezwura n usellek, yewwi-d ad ten-tgeḍ s ṛṛzana war tufɣa lleɛqel, akken ur tettkemmileḍ ara amihi i teɣtest.

 

Aɛeggen :

Iferdisen yellan deg temsirt-a, d wid i d-nessuɣel seg ublug n internet n CROIX6ROUGE FRANCAISE[10]. Nbeddel kan uṭṭunen n usendeh n yimselken ilmend n tmurt Taqvaylit (Tzzayrit sumata).

 

 Tasuqqilt sɣur Mass : X.Y


[1] Asellek :d asemneɛ.

[2] Taɣtest : victime.

[3] Taɣellist : sécurité.

[4] Asehwu : accident

[5] Tasnisnit : circulation.

[6] Ajajiḥ n tmes : incendie, ur as-semmaɣ ara times imi deg temsirin i d-yeṭṭafaren, ad semgirdeɣ gar-asen, gar ayen umi sawalen s tefransit (Incendie et le Feu).

[7] Asendeh : Alerter, deg wadeg n « Siwel » akken ad nessemgired gar-asen  (Appel/Siwel et Alerter/Asendeh)

[8] service d'aide médicale urgente.

[9] Ansa : Adresse.

[10] Textes : Dr Pascal Cassan, Dr Daniel Meyran, Dr Vincent Hubert - Photo : Valérie Archeno - Illustrations : Philippe Diemunch - Pictogrammes : Yann Brien.