Bouteflika "la laïcité n’est pas une idéologie pour ce pays, il ne l’acceptera pas ! Ça ne marcherai pas, ça n’a pas marché en Turquie, ça ne peut pas marcher en Algérie."

 Ẓriɣ ad iyi-d-tinim kunwi mgal Butef, ula d atmaten-nwen izzayriyen mgal Butef, maca vɣiɣ kan ad wen-d-fkeɣ tamawt ɣef wawal "Turquie" deg yinaw n Butef !

 

Ilaq ad teḥsum belli, Butef d tervaɛt-is, ttawin-d timuɣliwin d tikta seg Turquie, mazal ɣas ulama tekcem-d Fransa, tessufeɣ Ṭurk, kkren yergazen ssufɣen Fransa... Kren-d wid i mazal vɣan ad uɣalen sdaw ucengu n Turquie...Ẓẓriɣ ad d-tinim aqlaɣ mgal Butef...

 

Asteqsi-inu, anwa i ken-iselḥayen, neɣ deffir n wanwa i tleḥḥum ass-a ?

 

 

Ɣas ur iyi-d-tettarram ara s wawal, nekk ad awen-d-iniɣ anwa i d aqerruy n tnekra-nwen : d umussu "Rachad", d Laarbi Zitout, d Amir dz, d FIS n yiḍelli, d Mustapha Bouchachi, d iɛeggalen n RCD d FFS n wass-a i yeddan tayet d tayet yid-sen.

 

 

 

 

 

 Karim Tabbou urɛad yebda "Lḥirak" yunag ɣer Fransa, yexdem "Table Ronde" d  Laarbi Zitout akked umussu  "Rachad"...!

 

 

 

 

 

 Ayɣer d acu i d assaɣ gar yinaw n Butef d wigi ?

 

Assaɣ gar-asen d aɛvad i ɛevden tamurt n Ṭurk... ineggura-a, ugar n Butef ; Timital yecban Zittout d ¨harakat Rachad, d FIS, ttargun ad uɣallen ɣer tallit n Lxilafa El Islamiya, Mazal umnen deg tesreṭ-nsen belli ad d-yaweḍ wass-a inselmen ad ɣelven timura umalu "L'Occidentale" akken i asen-qqaren...ttargun ad d-tuɣal lxilafa s ddaw n "Lḥukm El Ɛutmani"...

 

Aṭas n leqvayel ukud mmeslayeɣ, wid yeddan deg leɣlaḍ uḥerkuc-a...qqaren-iyi-d ad nesved adabu akken nevɣa ticki sseɣlin win yellan tura ! Neɣ ad seɣlin anagraw aqbur !

 

Asteqsi wayeḍ :

 

- Mi tesseɣlim adabu, yella-d lvuṭ ɣef kra n uferdi-s deg tmendawt, 45 n waɣiren (wilaya) ad vuṭin "ih", nekkni 3 n waɣiren ad d-nini "ala", ad iɛeddi rray-nneɣ ? D acu i d « anagraw » i tessuturem ad yeɣli, ma irem « anagraw » ur yelli d ayen-nniḍen nnig wawal i seqdacen i ukellex ?

 

Ḥsiɣ, teẓram akk aya, maca, tram (tevɣam) kan ad teksem tazɣen tadamsant akken teɣilem ! D awezɣ.

 

D awezɣi ad as-tbedleḍ tasnakta i wid i d-yekren seg uɣervaz uɛwij, d awezɣi ad as-tbedleḍ tasnakta i win i d-rebban ɣef yimenzayen n tesreṭ, d awezɣi ad tbedleḍ kra ma yellan...Kunwi s timmad-nwen mi i wen-d-yemmeslay yiwen mgal tikti-nwen, ad tt-terrem ɣer rregmat d yiɣil !

 

Tasnakta taɛravt timeslemt d tzzayrit tazraɣlant tacerqit d awezɣi ad asen-tt-teksem deg wallaɣen-nsen, ur tezmireḍ ara ad as-tekseḍ i yiwen yumnen belli jeddi-s d flan tummast-is d flanta ad as-tiniḍ mačči akka ! Kunwi truḥem s nniya, tettamnem mi wen-d-srefqen, ad tceḍḥem !

 

Ad iyi-d-tinim d ta i d tugdut, myal yiwen ila awal-is deg umussu, deg tmetti, deg tsertit, s yisem n tugdut ara tbedd tmurt s yimenzayen iǧǧehden anda myal aɣarim ad ili azref ad yidir d ilelli. Tamuɣli-nwen tgerrez deg tiẓri, maca teceḍ deg useɣzen-is, ladɣa deg wannar ; Nekk ttwaliɣ « tugdut » am « tlelli », yewwi-d ad ilint tlisa ticki nettmeslay fell-asen deg uswir n ugraw, n udabu, n tmetti, tilelli tgerrez, maca neḥsa akk d akken tilelli n uterras tḥebbes sdat n tlelli n wayeḍ ladɣa ma tettuɛedda fell-as ! Akken daɣen ula d « tugdut », ur tezmireḍ ara ad tsqedceḍ tugdut sdat « udiktatur », neɣ akken nniḍen, ur tezmireḍ ara ad telḥuḍ yid-s s tugdut yid-sen nutni ur yuminen ara yes-s ; ɣas ulama ass-a ahat knan-d ɣur-s maca ilmend n teswiḥt kan, maca ticki wwḍen ɣer ukersi ad tveddel tduli udem akken nwala deg umezruy yezrin, anda i sawḍen tamurt ad tebbersax deg temda n yidamen.

Ulac nniya di tsertit...

Ulac tugdut ddaw n yiwen Yellu i igelden ɣef umaḍal, yefka-d yiwen n wawal, d anaḍ ad t-ḍefrem.  

Ad ttruɣ ad mmeǧǧdeɣ, wissen aqvayli ma ad yeɛqel gma-s !

 

 X.Y