Tamurt yeččan arraw-is, d asentel agejdan, tanfalit i d-ijemlen taluft s taluft, aferdis s wayeḍ, timentelt s wetma-s, i yessawḍen tawacult ad tidir zzelṭ d wurrif.

 

Deg ungal-a i yura Mass Lahdir Sidali, i ibedden ɣef mraw (10) n wamuren, anda yal amur yettsemmid gma-s, d allus asugnan ɣef tudert n twacult deg tmetti umi jlan yimenzayen n talsa. Deg mraw n wamuren n ungal, Sidali Lahdir, ur yestekfa ara kan s uglam n twacult, neɣ s uglam n wuguren i tettmagar twacult s umata, ɣas ulama yemmeslay-d ɣef yiwet kan n twacult tagejdant, maca tarayt yeseqdec deg wullis, tettaǧǧa imeɣri ad yegzu tilufa tuffirin, imi akken qqaren ifransisen “yewwi-d ad teɣreḍ ayen yuran gar iseṭṭiren” akken ad twaliḍ daɣen anamek uffir deg uḍris ; ula d iwudam yesseqdec deg ungal, yal yiwen deg-sen d acu i d tulmist ila (yesɛa), yal yiwen s yittewlen-ines, ama deg twacult n Ɛemran i yellan d awadem agejdan n ungal, war ma nettu mmi-s Malek i ilan azayar ameqran deg ungal, anda i zemren imeɣriyen ad gzun d akken d netta i d amasaḍ n ungal. Iwudam yellan seg tama n twacult n Ɛemran, yal yiwen ila (yesɛa) tawuri-s deg ungal, yal yiwen yerfed izen, yal yiwen yettak-d udem iɣef yezmer ad ilin iɛeggalen, ama deg twacult ama d wassaɣ-nsen anmetti (deg tmetti). Uwudam yellan deg ungal, berra i twacult n Ɛemran, seg tama, ttaken-d tikti ɣef wassaɣen inemttiyen ɣef i tebna tmurt, seg tama-nniḍen, ttaken-d tikta ɣef tudert n twaculin-nniḍen, xerṣum, ma yemmuqel tikli n yiwudam-nniḍen berra i twacult n Ɛemran, ad teǧǧ allaɣ n yimeɣri ad yegzu ttrebga, d yimenzayen i teẓẓun imawlan deg tarwa-nsen.

 

Ayen ara aɣ-d-yesnedhen seg tamma-nniḍen deg ungal Tamurt yeččan arraw-is, d tallit n ungal, ad naf Mass Lahdir, war ma nemmuqel ɣer wakud, berra i sebḥ d tmeddit, berra i uzal d yiḍ, berra n tsaɛet d ddqiqa, yeǧǧa tallit d tuffirt, tallit n ungal ur tban ara, imi aya ad yeǧǧ aḍris ad yidir deg myal tallit, imi ayen yellan deg ungal, d tidet tamatut, d tiktiwin i yettnunuten deg myal tallit deg myal akkud.

 

Tallunt d wadeg, asbeddi gar uzayar n taddart, d tudert n temdint, teǧǧa amaru n ungal ad yessiwseɛ tiktiwin, ad isami ɣer ibeddi yellan gar tensayt d tatrara, gar imenzayen iqburen d wudem amaynut ɣur tḍal tmetti ; tamiḍrant n tatrara i yettwarefden s leɛwej, tamiḍrant n tansa i yuɣalen d lemɛayra deg tmetti ɣur yessaweḍ umdan ass-a. Adeg n wungal, yewwi-d ɣef uxxam, d wassaɣen n twacult gar watmaten d yimawlan, ɣef twacult n berra, wid yefka lḥal akka am gma-s n Ɛemran. Ad naf deg lxedma, anda uguren d-yettilin ɣef umdan i iqeblen ddel ɣef cwiṭ n usurdi s tmara, d wamek i tella tikli gar yemdukal n lxedma, d wassaɣen-nsent d tedbelt d yemɛelmen, anda deg tkebbanit deg i ixeddem Malek, yal axeddam d acu i ittewlen ila, myal yiwen yekkat ɣef yiman-is, yal yiwen yettxemmim i texriṭ-is ; llan wid zenzen ula d iseɣ-nsen akken ad ṭṭfen imukan. Yella wadeg-nniḍen, d berra, deg temdint, mi d-teffeɣ Samiya, yelli-s n Ɛemran, seg taddart seld mi teqqim acḥal d aseggas deg uxxam seldi mi d-tettaxer seg uɣerbaz, anda tufa tikli n tmetti tbeddel, tḥulfa i yiman-is d amdan aqbur seld mi twala amek llsant tuzyiwin-is d wamek leḥḥunt. Ungal ɣezzif idigan ṭṭuqten, timsal deg-s ttuqtent, skud yessers ixef-is imeɣri ad yunag ɣer umaḍal n ungal, ad ili tamuɣli talqayan ɣef tucḍa n umdan izeglen imenzayen i yessiǧhiden assaɣen n tudert ; gar umdan d wayeḍ, gar twacult d tayeḍ, gar yiɛeggalen n yiwet n twacult...

 

Ɣer tagara n ungal, Ɛemran, ad d-yendekwal seg targit, d tiẓri n yimal, ayen akk i neɣra deg ungal d targit neɣ d tiẓri ! Yal yiwen amek i yezmer ad yegzu aḍris, yal yiwen amek i yezmer ad ig amsassa i tagara n uḍris, maca yella wayen ɣef ara mtawan akk yimeɣriyen, d akken tagara yecban ta, yezmer ad tili d aɛeggen i wayen i yezmer ad d-yeḍru, dɣa amdan ad yerr aḍar ; yezmer ad tili d assirem, anda amdan ad yeḥsu ɣer wanda tessaweḍ tmetti n wass-a deg tucḍa, dɣa ad ig ttawil d tiggawin akken ad ibeddel imal-ines d yimal n tmetti. Akken daɣen i yezmer ad nessefru d targit mačči d tiẓri n yimal, d targit ilmend n tnefsit n Ɛemran i yecrew lḥif d uɣilif, imi targit ɣer yimazzayen n tnefsit, d ayen yejmeɛ wul seg yiɣeblan neɣ seg lebɣi ammeqrant ɣer kra n tɣawsa, targit d ayen akk yettara umdan ɣer wul-is deg tudert-is n yallas, yettekfal-as-d deg yiḍ ! S tagara-a ungal yeldi-as-d ṭṭaq i yimeɣri ad yessugen ugar ɣef tmetti d yimenzayen ɣef i d-yesmekta Mass Lahdir.

 

Ungal n Mass Sidali Lahdir, yewwi-d ad t-teɣreḍ ma ulac akka, kraḍet n tikwal ; taɣuri tamezwarut ad tiliḍ (tesɛuḍ) tikti tagejdant, ɣer-it tikkelt tis snat ad tegzuḍ ayen yefren gar iseṭṭiren, taɣuri tis kraḍet akken ad tecfuḍ fell-as.

 

 

 

  X.Y