13 décembre 2020

Tabrat n tririt neɣ n unadi ɣef lxedma

      Isem d Nekkwa Tansa : Angal n tserqest / tamdint : Uṭṭun n Tiliɣri : E-Mail :   Temmug deg …………..(Tamdint), ass n ……………   Taɣawsa : Asuter n lxedma / Attekki ɣer temrecceḥt n lxedma (ticki d takebbanit i yettnadin axeddam)   Mas, Massa ;   Deg tallit-a deg i ttnadiɣ ɣef uxeddim, ad iyi-tsurfem ad awen-d-azneɣ tabrat-a deg ara wen-d-ssutreɣ adeg lxedma.   Xerṣum, walaɣ d akken, tirmit i liɣ, d tin iwatan i wadeg n lxedma i wumi i d-tebram deg... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 16:59 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , ,

12 décembre 2020

Hicham Boudaoui, yettwargem ɣef yiẓeṭṭaten inmettiyen.

Hicham Boudaoui, yettwargem ɣef yiẓeṭṭaten inmettiyen. Iẓeṭṭaten inmettiyen n waṭas n yizzayriyen tekker deg-sen tmes seld mi yettekka umarir n ddabex uḍar, Hicham Boudaoui, deg temlilit i yellan gar terbaɛt-is OGC Nice n Fransa d Beer-Shev’a n Israël. Deg wass n Lexmis yezrin, yessakel umarir ɣer Israël, anda ara d-tili temlilit ; Aṭas n yizzayriyen i yerkeb lɣiḍ, rran tamsalt-a d tin n nnif, ttwalin d yar iseɣ imi iṛuḥ Hicham Bouadoui ad yurar mgal tamurt swayes ur testeɛref ara Lezzayer. Tamsalt ur teqqim ara kan gar... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 20:56 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,
12 décembre 2020

Iran twekked-d leḥkem n leɛdem i yettwagen ɣef unemgal Rouhollah Zam

                      Iran twekked-d leḥkem n leɛdem i yettwagen ɣef unemgal Rouhollah Zam Deg yiwet n tallit, yella yenfa iman-is ɣer Fransa, anemgal Rouhollah Zam, yettwaɛdem ass-a n Sebt sbeḥ, seld mi d-yettwawekked leḥkem n leɛdam fell-as ɣef dra n twuri i ila deg umussu n ucetki i d-yeḍran deg tegrest 2017-2018, akken i d-segzan deg yisallen n tiliẓri n taɣenawt n Iran. Yettwaṭṭef sɣur srabes n « iɛessasen n tegrawla », d igen asnaktan n tigduda... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 15:43 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , ,
08 décembre 2020

D ttar neɣ d lqella n lɛezza i yettidir unelmad Azzayri deg Fransa !

D ttar neɣ d lqella n lɛezza i yettidir unelmad Azzayri deg Fransa !   🔵 Anelmad Azzayri i yettidiren deg layas deg tmurt-is, ur yeǧǧi taluft ur yexdim akken ad d-yinig anda ara isemmed almud ines, ad yemhaz di tusna, yerna ad yeḍmen imal ines ; dɣa, tamurt i sen-iqerben, ideg llan ttawil, ad gen tasekkirt akken ad jerden iman-nsen deg tesdawit taberranit, yerna ad d-ḥellin l’Visa, ad inigen, war ccek, d tamurt n Fransa. D acu kan a win yeẓran amek i tt-ttidiren ticki wḍen ɣer dina, ladɣa deg tallit tamirant deg i yettidir... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 21:29 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , , ,
08 décembre 2020

Tamuɣli ɣef tudert d umecwar n Leḥsen Beḥbuḥ

Tamuɣli ɣef tudert akked umecwan n Leḥsen_Behbuh           Ticki ɣriɣ tadiwennit i as-iga Mass Mḥemmed Ḥasan i Lḥasen Behbuh, riɣ ad d-aruɣ amagrad deg ara d-jemleɣ tiktiwin tigejdanin ɣef umeɣnas-a i yuran, i iqedcen ɣef tutlayt akked yedles amaziɣ, imi d ayen i d-yenna s yimi-s deg wayen yecfa akk deg umecwar-is deg leqdic ɣef Tmaziɣt. Talalit-is : Lḥasen beḥbuh ilul ass n 16 deg juber 1946, deg tallin n ṭṭrad, deg tallit ideg yebda yettbin-d yisem n tmaziɣt i d-yeglan s tezɣent deg uswin n... [Lire la suite]
08 décembre 2020

Ur yesqerdic ḥed ɣef yiwet n deffa

Ur yesqerdic ḥed ɣef yiwet n deffa. Llant snat n tlawin ttnaɣen gar-asent ; iḍul yiniɣ-nsent. Tekker yiwet truḥ ɣer ccix tenna-as : « Anɛam, a ccix, fru-aɣ taluft-agi ». Yekker ccix-nni yefka-as-d cwiṭ n taḍuṭ, yerna-as-d yiwet n deffa uqerdac, yenna-as : « ax cwiṭ-agi n taḍuṭ, qqerdec-d ameččim agi deg leɛḍil ». Tenna-as : « a sidi, ɛni zemreɣ ad qerredceɣ ɣef yiwet n deffa ? ». Yenna-as : « ula d nekk ihi, d awezɣi ad ḥekmeɣ alma teḥḍer texṣimt-im ».  X.Y, Seg tmucuha n teqbaylit.
Posté par Yacine KHELIFA à 12:56 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :