24 août 2020

Tamacahut n Ɛemmi Belhimi

  Tamacahut n Ɛemmi BelhimiListen to this episode from Yacine-kh on Spotify. Tamacahut n Ɛemmi Belhimi, d yiwet n tmacahut i d- ttalasen yeqvayliyen i warraw-nsen. Tamacahut n teḍsa, yerna terfed izen ara yegzu uqrur deg tudert n yal as.https://open.spotify.com
Posté par Yacine KHELIFA à 00:16 - - Commentaires [0] - Permalien [#]

07 août 2020

Tiɣremt, aɣmis yerḥan adabu

Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE ... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 22:36 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , ,
23 juin 2020

Ad nfek daɣen iseɣ i wid ur yeǧǧin ara taftilt ad texsi !

Tamuɣli tebda-d asmi lliɣ qqimeɣ smeḥsiseɣ i tuɣac d ccnawi d tezlatin tiqvayliyin, ttemseḍfarent, mi tekfa yiwet ad d-teḍfer tayeḍ, d tamuqint n tezlatin anda xelḍen waṭas n yicennayen, gar yeqburen d yimaynuten, gar tewsatin n uẓawan yemgaraden ; tallit kan almi d-tebda yiwen d taqbur, yewwi-yi-d lḥal amzun d ṣṣut n Lwennas deg tuɣac-is tiqburin ! Maca ḥsiɣ mačči d netta, sneɣ tuɣac-is akken ma llant, ala tid ur yessekles ara. Muqleɣ deg tilifun-iw, kkseɣ-as andal, ɣef yimeɣri n uẓawan yura :... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 19:08 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
20 juin 2020

Ɣuceɣ-tt d tilellit, ḥemleɣ-tt d taklit

Deg wallen n bab n tesreṭ, d timentel n tufɣa seg lǧennet, d iɣes uɛwij, d nnaqes, d azgen n wallaɣ, d lɛar, d lɛib, d icuhat ! ffer-itt, ɣumm-itt, zem-as imi-s Teslay-as i uzrem, tuɣ awal i cciṭan, tger cciṭan deg tqerɛet, tessufeɣ-it-id, d nettat i d udem n ccer… D tagezzant d mi-iḥeckulen, tekkat stiṭ, d settut ! ffer-itt, ɣumm-itt, zem-as imi-s… Deg wallen n bab-as d wayetma-s ; delɛar, d tuksa n leqder, d taqeddact, d taklit d tanehjubt, d tigẓelt. Ma tezweǧ thennan, ma tuɣal-d d agejdur, d nnican, d awal, d... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 18:38 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , ,
21 avril 2020

Tamurt yeččan arraw-is, ungal i irefden imenzayen n tmetti

Tamurt yeččan arraw-is, d asentel agejdan, tanfalit i d-ijemlen taluft s taluft, aferdis s wayeḍ, timentelt s wetma-s, i yessawḍen tawacult ad tidir zzelṭ d wurrif.   Deg ungal-a i yura Mass Lahdir Sidali, i ibedden ɣef mraw (10) n wamuren, anda yal amur yettsemmid gma-s, d allus asugnan ɣef tudert n twacult deg tmetti umi jlan yimenzayen n talsa. Deg mraw n wamuren n ungal, Sidali Lahdir, ur yestekfa ara kan s uglam n twacult, neɣ s uglam n wuguren i tettmagar twacult s umata, ɣas ulama yemmeslay-d ɣef yiwet kan n twacult... [Lire la suite]
19 avril 2020

Tukkist seg ungal tafsut taverkant

Nuli-d tasawent temmuger-aɣ-d teksart, anaɣuṛ, amɣud icuban taguyt, yettbin-aɣ-d, ur nebɛid ara aṭas. Imdanen ttemfaṛaqen yiwen ɣef yeffus wayeḍ ɣef zelmeḍ amzun d iweṭfen i wumi tesxerbeḍ abrid ! Ayen i d-yettaččaren allen d dduxan i d-yettalin maca ur yettaɛlay ara am win n tmes ! Ulac times yakan.  D tagut, mačči d tagut ? Azal qaylil deg wayur n yebrir ! Ikamyunen izegzawen ttwasetfen am lxiḍ deg tama-nni akkina, medlen-d abrid, ɣer sdat llant azal n ukuẓet tkersin n temsutla, tigi nessen-itent mačči am yikamyunen izegzawen... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 20:24 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,

28 mars 2020

Tamacahut n Meckerrek, Ixef (01)

Amacahu, ɣef temɛayt-iw ad telhu, ad teḍbeɛ am usaru, ad tiɣzif anec n ujgu ; ɣef temɛayt n Meckerrek.   Yella yiwen n umɣar qqaren-as Meckerrek, yettidir d tmeṭṭut-is deg talwit d lɛezza, ila lerẓaq aṭas, yettidir ass s wass. Yiwen n wass, tesla tmeṭṭut-is uɣalen-d yimnigen, ttassen-d seg tmura ibeɛden, glan-d s myal d lxiṛ, ccac d leqmac yettirriqen ! Tameṭṭut n Meckerrek rekvent-tt tismin, ur tli wara argaz ara as-d-yawin isefken s ara tzux ula d nettat, ad terfed s yixef-is gar tullas ; tennuɣna aṭas, teqqim kan deg... [Lire la suite]
20 mars 2020

Tadawla n abaraḍ

Tadawla n abaraḍ Abaraḍ as a yeddubet tikli ileggay-t askiw anderren taddelen anta d-es, as a iɣhel anakas, ad t-id-idebel askiw-s ma-s, ad t-tesenkes ad t-tesesn aman miɣ ax ad yeṭṭes. Abaraḍ as yewḍ ukkuẓ utyan miɣ semmus, ad t-zemmuh-din merawen-nnit a has-d-tweyen awadem issanen azammuhed n baraḍe. ad d-asin ddunet-nnit wi t-uhaznin, a has-yaneɣ ti-s ulli ad itatt isan ad izzi. As idwel abaraḍ yewḍ-nnit azum ad saggeden daɣ adeɣdeq-nnit kud han-tet imẓaden miɣ kal. Kud tet han imẓaden, aẓum-nnit yewḍ, kud ur tet-hin, ur yewiḍ... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 00:43 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
09 mars 2020

Addal wa n baraḍen

Addal wa n baraḍen :Ibaraḍen wi n aheggar wi meḍruynin. Kannen iẓekwen s kadiwen, kannen idebnan, kannen imnas ed tlemin s kadiwen, kannen iysan s kadiwen, kannen tirekin s talaq, kannen igerweyen s iẓẓman.       Tibaraḍin ti meḍruynin kannen ed tikenarin s iɣes n adruf n tiɣsi miɣ ahenkuḍ, kannent-asent iselsa, kannent-asent ikerheyen, taggenet-asent tisɣalin s hidden sḍṭafnin. Ibaraḍen kannen iknaren sidubunen-ten gir-isen, aknar tawey taknart, miɣ wareɣ addel wa n baraḍen. Ibaraḍen ed tbaraḍin n Muhaɣ... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 22:12 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
09 mars 2020

Addal n midden

Aheggar ur itmenɣennin daɣ addel s ihiri hund kel tawat, ur itegg ihiri tamɣannant kud gan ennecaret, miɣ smelɣen full imnas, miɣ full iysan, miɣ taremen tikebawin, miɣ tarmen allaɣen aṭkul miɣ bballenen gir-isen, full tisellit n ddunet awindeɣ imda. Sawaren serhu i man-nesen ɣur midden d tḍiḍin ; ad nninet tḍiḍin «  mendam a irna s takuba-nnit, akked amnis-nnit irna imnas tamkerra ti gan-s, enta irn-in ». Ales wareɣ irna midden daɣ temkerra temda irn-in akked ɣur tḍiḍin : tameṭ hin yusa ad tet-isenker daɣ iḍ a has... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 09:18 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :