14 juin 2020

Seg Miḥyaf i d-tlul Tleli, seg Temhersa i d-tlul Timunent

Tanekra n Tumast, Tanekra n Yiseɣ, Tanekra mgal Tamḥeqranit d Ddɣel. Tanekra Mgal Tiɛurbebt i yedlen aɣref “Amaziɣ”. Tanekra-a ɣas ulama aṭas i tt-yettwalin d tumast tamaziɣt, maca deg tidet d agdud Aqvayli kan i yuklalen tajmilt ɣef umennuɣ i d-yewwi akken ad ibedd mgal taduli iga udabu n Lezzayer ɣef tumast n tefriqt ugafa, ladɣa deg tnekra n 2001. Deg wass n 18 deg Yebrir, imsutla Imhersanen jebden ɣef yiwen n yilemẓi s rrṣas sin wussan send asfuggel n 20 deg Yebrir umi nessawal Tafsut imaziɣen. Germaḥ Massinissa, Ilemzi yeqqaren... [Lire la suite]

21 avril 2020

Tamurt yeččan arraw-is, ungal i irefden imenzayen n tmetti

Tamurt yeččan arraw-is, d asentel agejdan, tanfalit i d-ijemlen taluft s taluft, aferdis s wayeḍ, timentelt s wetma-s, i yessawḍen tawacult ad tidir zzelṭ d wurrif.   Deg ungal-a i yura Mass Lahdir Sidali, i ibedden ɣef mraw (10) n wamuren, anda yal amur yettsemmid gma-s, d allus asugnan ɣef tudert n twacult deg tmetti umi jlan yimenzayen n talsa. Deg mraw n wamuren n ungal, Sidali Lahdir, ur yestekfa ara kan s uglam n twacult, neɣ s uglam n wuguren i tettmagar twacult s umata, ɣas ulama yemmeslay-d ɣef yiwet kan n twacult... [Lire la suite]
20 avril 2020

Isteqsiyin ɣef tnila n yeqvayliyen ileḥḥun deg Lḥirak

Bouteflika "la laïcité n’est pas une idéologie pour ce pays, il ne l’acceptera pas ! Ça ne marcherai pas, ça n’a pas marché en Turquie, ça ne peut pas marcher en Algérie."  Ẓriɣ ad iyi-d-tinim kunwi mgal Butef, ula d atmaten-nwen izzayriyen mgal Butef, maca vɣiɣ kan ad wen-d-fkeɣ tamawt ɣef wawal "Turquie" deg yinaw n Butef !   Ilaq ad teḥsum belli, Butef d tervaɛt-is, ttawin-d timuɣliwin d tikta seg Turquie, mazal ɣas ulama tekcem-d Fransa, tessufeɣ Ṭurk, kkren yergazen ssufɣen Fransa... Kren-d wid i mazal vɣan ad uɣalen... [Lire la suite]
19 avril 2020

Tukkist seg ungal tafsut taverkant

Nuli-d tasawent temmuger-aɣ-d teksart, anaɣuṛ, amɣud icuban taguyt, yettbin-aɣ-d, ur nebɛid ara aṭas. Imdanen ttemfaṛaqen yiwen ɣef yeffus wayeḍ ɣef zelmeḍ amzun d iweṭfen i wumi tesxerbeḍ abrid ! Ayen i d-yettaččaren allen d dduxan i d-yettalin maca ur yettaɛlay ara am win n tmes ! Ulac times yakan.  D tagut, mačči d tagut ? Azal qaylil deg wayur n yebrir ! Ikamyunen izegzawen ttwasetfen am lxiḍ deg tama-nni akkina, medlen-d abrid, ɣer sdat llant azal n ukuẓet tkersin n temsutla, tigi nessen-itent mačči am yikamyunen izegzawen... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 20:24 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,
18 avril 2020

Massinissa Guermah, amennan n tnekra 2001

Deg uxxam, 18 deg yebrir 2001, Massinissa, yettales i temsirin-is, yessewjad i ukayad n BAC, yesla-d i wahruḥu ɣer uzniq sdat n uxxam. Ɣef Tnagit n yemma-s n Massinissa Guermah, i yellan yid-s deg uxxam ; aneggaru-a yeffeɣ-d ɣer berra akken ad iwali d acu i iḍerrun. Tayemma-tt yerǧan tallit, mmi-s ur d-yezzi  ara s axxam, themmej-itt-id tasa-s, temmuqel seg ṭṭaq mi twala agraw yezzi, yeɛmer sdat n uxxam. Tayemmat testeqsa ɣef wacu i yeḍran ! Tiririt n warrac ur yessinen ara aswir ɣur tewweḍ taluft, rran-as-d s nniya... [Lire la suite]
17 avril 2020

Aṭṭan n Tesreṭ, Tebboune yessen ad t-yesseqdec

Seld mi yessaweḍ udabu n lezzayer, s 30 n dqayeq n leqṛan i yettseɛsiqen s usimɣersut, yall ass, ad ig taḥebbast i uvirus COVID-19 i icegglen timura n umaḍal i merra, i yerran aɣbel i yimusnawen deg tmejjayt d yinagrawen usnanen ɣef war tifrat i waṭṭan s-id-igellu, d teṛwiḥin i yettawi ; deg 15 deg yebrir 2020, Aselway n Lezzayer, isunneḍ akken ad d-yili ureqqeɛ d useggem n kra ma yellan d lǧameɛ aqbuṛ deg tmurt n lezzayer i merra ! Ala mačči d tagi i d tawtilt, ɣef wakken i d-yura deg APS.DZ, Aselwa, yefka-d annaḍ akken ad d-yili... [Lire la suite]

11 avril 2020

Taɣellist ɣef tmes 03

Tikli n  Umeggi[1] n tɣellist ɣef tmes deg tzeqqa deg yella umɣud Ticki Ameggi n tɣellist ɣef tmes ira ad iruḥ ad yessefqed ɣef tzeqqa ideg icuk tella tmes, yewwi-d fell-as deg tazwara ad yeslef i tewwurt imedlen send ad tt-yeldi. Akken i nwala abrid yezrin, yezmer ad d-teglu s twaɣit tameqqrant ma yella teǧǧhed yakan, tmes. Ma yufa 2/3 deg tewwurt umi yeslef ẓeqqelt, ur d-yewwi wara ad yeldi tawwurt, ad tt-yeǧǧ akken temdel, ad d-yendeh[2] neɣ ad yessendeh i yipumpyiten.             ... [Lire la suite]
10 avril 2020

Taɣellist ɣef tmes 02

I- Tarrayt n unfufed n Tmes : “Ulac timse war isɣaren”,  akken yella deg lemtel ; ḥsu daɣen, ulac times war amɣud (duxxan), neɣ war amezhar, war aẓɣal. S ineggura-a i tettenfufud Tmes. Imazzayen mwatan ɣef ukuẓet n tarrayin n unfufed d tigejdanin, d tida ara ad nwali : 1-    Asetbeɛ/ Aseḍfer : D anfufed n Tmes s umezhar neɣ s usetbeɛ n uzɣal deg tanga s timmad-is. Amedya : Ageṭṭum n uzzal, yettwaseḥman, ileḥḥu, deg-s uẓɣal seg tqernit ɣer tayeḍ. 2-    Arkam : Tettenfufud Tmes s unejmuɛ n uẓɣal... [Lire la suite]
07 avril 2020

Taɣellist ɣef tmes 01

I- Seg Lɛafya ɣer Tmes   i- Tiẓri ɣef tmes Seg mi d-tecfa ddunit, times tesenɛetbar amdan, tessewhem-it, amek I tettendah d wamek i tettenfufud ! Yennuda umdan ad tt-yessinen (domestiquer), ad tt-yesseqdec akken ad yesgerrez tudert-is. Ur iɛeṭṭel ara, yessaweḍ ad tt-yesseqdec deg lfayda-ines deg waṭas n tegnatin d waṭas n taɣulin, maca, ur yessaweḍ ara ad yetḥekkem deg-s s tseddi, ur yessaweḍ ara ad yetḥekkem deg wayen i d-tessexlaf ! Daɣen, lɛafya, yezmer ad tuɣal d aferdis usenger i yesseqdacen kra ma yufa akken ad... [Lire la suite]
29 mars 2020

Tazrawt n tmeslayt n At Ɛebbas

                                                           Aswir :  Tamsislit/Tasnislit   S... [Lire la suite]