21 juin 2020

Tamellalt taqburt akk deg ddunit ufan-tt deg Antarctique

Tamellalt taqburt i yufan deg Antarctique, temmug anec n ddabex n « rugby », iɣef mtawan-t turdiwin d akken d ayla n ugelmaḍ awlal (reptile marin) i yettuɣalen ɣer tallit n tyrannosaure, ɣef wakken i d-tura tesunt « Nature » deg wass n 17 Yunyu 2020.   Aṭas n wawal, d yizwal i yuzlen akken ad meslayen fell-as maca ur yettwaqbal ara almi iɛedda waṭas n leɛḍil fell-as ; Segmi tt-ufan deg 2011, taneggarut-a tres deg usalay n umezruy agmawi n tmurt n Chili,  amzun d ddabex yexsin i yeǧǧan... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 13:42 - - Commentaires [0] - Permalien [#]

20 juin 2020

Ɣuceɣ-tt d tilellit, ḥemleɣ-tt d taklit

Deg wallen n bab n tesreṭ, d timentel n tufɣa seg lǧennet, d iɣes uɛwij, d nnaqes, d azgen n wallaɣ, d lɛar, d lɛib, d icuhat ! ffer-itt, ɣumm-itt, zem-as imi-s Teslay-as i uzrem, tuɣ awal i cciṭan, tger cciṭan deg tqerɛet, tessufeɣ-it-id, d nettat i d udem n ccer… D tagezzant d mi-iḥeckulen, tekkat stiṭ, d settut ! ffer-itt, ɣumm-itt, zem-as imi-s… Deg wallen n bab-as d wayetma-s ; delɛar, d tuksa n leqder, d taqeddact, d taklit d tanehjubt, d tigẓelt. Ma tezweǧ thennan, ma tuɣal-d d agejdur, d nnican, d awal, d... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 18:38 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , ,
18 juin 2020

Tawwurt n Marché Dauphine deg Fransa

Posté par Yacine KHELIFA à 00:20 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,
14 juin 2020

Seg Miḥyaf i d-tlul Tleli, seg Temhersa i d-tlul Timunent

Tanekra n Tumast, Tanekra n Yiseɣ, Tanekra mgal Tamḥeqranit d Ddɣel. Tanekra Mgal Tiɛurbebt i yedlen aɣref “Amaziɣ”. Tanekra-a ɣas ulama aṭas i tt-yettwalin d tumast tamaziɣt, maca deg tidet d agdud Aqvayli kan i yuklalen tajmilt ɣef umennuɣ i d-yewwi akken ad ibedd mgal taduli iga udabu n Lezzayer ɣef tumast n tefriqt ugafa, ladɣa deg tnekra n 2001. Deg wass n 18 deg Yebrir, imsutla Imhersanen jebden ɣef yiwen n yilemẓi s rrṣas sin wussan send asfuggel n 20 deg Yebrir umi nessawal Tafsut imaziɣen. Germaḥ Massinissa, Ilemzi yeqqaren... [Lire la suite]
21 avril 2020

Tamurt yeččan arraw-is, ungal i irefden imenzayen n tmetti

Tamurt yeččan arraw-is, d asentel agejdan, tanfalit i d-ijemlen taluft s taluft, aferdis s wayeḍ, timentelt s wetma-s, i yessawḍen tawacult ad tidir zzelṭ d wurrif.   Deg ungal-a i yura Mass Lahdir Sidali, i ibedden ɣef mraw (10) n wamuren, anda yal amur yettsemmid gma-s, d allus asugnan ɣef tudert n twacult deg tmetti umi jlan yimenzayen n talsa. Deg mraw n wamuren n ungal, Sidali Lahdir, ur yestekfa ara kan s uglam n twacult, neɣ s uglam n wuguren i tettmagar twacult s umata, ɣas ulama yemmeslay-d ɣef yiwet kan n twacult... [Lire la suite]
20 avril 2020

Isteqsiyin ɣef tnila n yeqvayliyen ileḥḥun deg Lḥirak

Bouteflika "la laïcité n’est pas une idéologie pour ce pays, il ne l’acceptera pas ! Ça ne marcherai pas, ça n’a pas marché en Turquie, ça ne peut pas marcher en Algérie."  Ẓriɣ ad iyi-d-tinim kunwi mgal Butef, ula d atmaten-nwen izzayriyen mgal Butef, maca vɣiɣ kan ad wen-d-fkeɣ tamawt ɣef wawal "Turquie" deg yinaw n Butef !   Ilaq ad teḥsum belli, Butef d tervaɛt-is, ttawin-d timuɣliwin d tikta seg Turquie, mazal ɣas ulama tekcem-d Fransa, tessufeɣ Ṭurk, kkren yergazen ssufɣen Fransa... Kren-d wid i mazal vɣan ad uɣalen... [Lire la suite]

19 avril 2020

Tukkist seg ungal tafsut taverkant

Nuli-d tasawent temmuger-aɣ-d teksart, anaɣuṛ, amɣud icuban taguyt, yettbin-aɣ-d, ur nebɛid ara aṭas. Imdanen ttemfaṛaqen yiwen ɣef yeffus wayeḍ ɣef zelmeḍ amzun d iweṭfen i wumi tesxerbeḍ abrid ! Ayen i d-yettaččaren allen d dduxan i d-yettalin maca ur yettaɛlay ara am win n tmes ! Ulac times yakan.  D tagut, mačči d tagut ? Azal qaylil deg wayur n yebrir ! Ikamyunen izegzawen ttwasetfen am lxiḍ deg tama-nni akkina, medlen-d abrid, ɣer sdat llant azal n ukuẓet tkersin n temsutla, tigi nessen-itent mačči am yikamyunen izegzawen... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 20:24 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,
18 avril 2020

Massinissa Guermah, amennan n tnekra 2001

Deg uxxam, 18 deg yebrir 2001, Massinissa, yettales i temsirin-is, yessewjad i ukayad n BAC, yesla-d i wahruḥu ɣer uzniq sdat n uxxam. Ɣef Tnagit n yemma-s n Massinissa Guermah, i yellan yid-s deg uxxam ; aneggaru-a yeffeɣ-d ɣer berra akken ad iwali d acu i iḍerrun. Tayemma-tt yerǧan tallit, mmi-s ur d-yezzi  ara s axxam, themmej-itt-id tasa-s, temmuqel seg ṭṭaq mi twala agraw yezzi, yeɛmer sdat n uxxam. Tayemmat testeqsa ɣef wacu i yeḍran ! Tiririt n warrac ur yessinen ara aswir ɣur tewweḍ taluft, rran-as-d s nniya... [Lire la suite]
17 avril 2020

Aṭṭan n Tesreṭ, Tebboune yessen ad t-yesseqdec

Seld mi yessaweḍ udabu n lezzayer, s 30 n dqayeq n leqṛan i yettseɛsiqen s usimɣersut, yall ass, ad ig taḥebbast i uvirus COVID-19 i icegglen timura n umaḍal i merra, i yerran aɣbel i yimusnawen deg tmejjayt d yinagrawen usnanen ɣef war tifrat i waṭṭan s-id-igellu, d teṛwiḥin i yettawi ; deg 15 deg yebrir 2020, Aselway n Lezzayer, isunneḍ akken ad d-yili ureqqeɛ d useggem n kra ma yellan d lǧameɛ aqbuṛ deg tmurt n lezzayer i merra ! Ala mačči d tagi i d tawtilt, ɣef wakken i d-yura deg APS.DZ, Aselwa, yefka-d annaḍ akken ad d-yili... [Lire la suite]
11 avril 2020

Taɣellist ɣef tmes 03

Tikli n  Umeggi[1] n tɣellist ɣef tmes deg tzeqqa deg yella umɣud Ticki Ameggi n tɣellist ɣef tmes ira ad iruḥ ad yessefqed ɣef tzeqqa ideg icuk tella tmes, yewwi-d fell-as deg tazwara ad yeslef i tewwurt imedlen send ad tt-yeldi. Akken i nwala abrid yezrin, yezmer ad d-teglu s twaɣit tameqqrant ma yella teǧǧhed yakan, tmes. Ma yufa 2/3 deg tewwurt umi yeslef ẓeqqelt, ur d-yewwi wara ad yeldi tawwurt, ad tt-yeǧǧ akken temdel, ad d-yendeh[2] neɣ ad yessendeh i yipumpyiten.             ... [Lire la suite]