28 mars 2020

Tamacahut n Meckerrek, Ixef (01)

Amacahu, ɣef temɛayt-iw ad telhu, ad teḍbeɛ am usaru, ad tiɣzif anec n ujgu ; ɣef temɛayt n Meckerrek.   Yella yiwen n umɣar qqaren-as Meckerrek, yettidir d tmeṭṭut-is deg talwit d lɛezza, ila lerẓaq aṭas, yettidir ass s wass. Yiwen n wass, tesla tmeṭṭut-is uɣalen-d yimnigen, ttassen-d seg tmura ibeɛden, glan-d s myal d lxiṛ, ccac d leqmac yettirriqen ! Tameṭṭut n Meckerrek rekvent-tt tismin, ur tli wara argaz ara as-d-yawin isefken s ara tzux ula d nettat, ad terfed s yixef-is gar tullas ; tennuɣna aṭas, teqqim kan deg... [Lire la suite]

20 mars 2020

Tadawla n abaraḍ

Tadawla n abaraḍ Abaraḍ as a yeddubet tikli ileggay-t askiw anderren taddelen anta d-es, as a iɣhel anakas, ad t-id-idebel askiw-s ma-s, ad t-tesenkes ad t-tesesn aman miɣ ax ad yeṭṭes. Abaraḍ as yewḍ ukkuẓ utyan miɣ semmus, ad t-zemmuh-din merawen-nnit a has-d-tweyen awadem issanen azammuhed n baraḍe. ad d-asin ddunet-nnit wi t-uhaznin, a has-yaneɣ ti-s ulli ad itatt isan ad izzi. As idwel abaraḍ yewḍ-nnit azum ad saggeden daɣ adeɣdeq-nnit kud han-tet imẓaden miɣ kal. Kud tet han imẓaden, aẓum-nnit yewḍ, kud ur tet-hin, ur yewiḍ... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 00:43 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
09 mars 2020

Addal wa n baraḍen

Addal wa n baraḍen :Ibaraḍen wi n aheggar wi meḍruynin. Kannen iẓekwen s kadiwen, kannen idebnan, kannen imnas ed tlemin s kadiwen, kannen iysan s kadiwen, kannen tirekin s talaq, kannen igerweyen s iẓẓman.       Tibaraḍin ti meḍruynin kannen ed tikenarin s iɣes n adruf n tiɣsi miɣ ahenkuḍ, kannent-asent iselsa, kannent-asent ikerheyen, taggenet-asent tisɣalin s hidden sḍṭafnin. Ibaraḍen kannen iknaren sidubunen-ten gir-isen, aknar tawey taknart, miɣ wareɣ addel wa n baraḍen. Ibaraḍen ed tbaraḍin n Muhaɣ... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 22:12 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
09 mars 2020

Addal n midden

Aheggar ur itmenɣennin daɣ addel s ihiri hund kel tawat, ur itegg ihiri tamɣannant kud gan ennecaret, miɣ smelɣen full imnas, miɣ full iysan, miɣ taremen tikebawin, miɣ tarmen allaɣen aṭkul miɣ bballenen gir-isen, full tisellit n ddunet awindeɣ imda. Sawaren serhu i man-nesen ɣur midden d tḍiḍin ; ad nninet tḍiḍin «  mendam a irna s takuba-nnit, akked amnis-nnit irna imnas tamkerra ti gan-s, enta irn-in ». Ales wareɣ irna midden daɣ temkerra temda irn-in akked ɣur tḍiḍin : tameṭ hin yusa ad tet-isenker daɣ iḍ a has... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 09:18 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
09 mars 2020

Ameli messi-ineɣ

  Isem n yalla enta itakken tasafsest, enta ɣur tella tsafsest. «  Ameli messi-ineɣ, messi-s n temɣar, enta itakken tasafsest, enta ɣur tella tesasfsest, agellid n ahel wa tbeddi, kay ɣas daɣ neṭṭaf nelkam, day negmay tilelt, awey-aneɣ abareqqa wa iẓẓalen, abareqa n wi yufan aglef wala wi full teblised, wala wi yexraknin ». Mess-ineɣ, enta meqqren, inna tidet.   X.Y         Amawal : Ameli : Ayla n yelu. Messi : Yelu. Tasafsest : talwit/rreḥma. Ahel :... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 08:54 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
26 février 2020

Izen i dda Lmulud At Mɛemmer?

26 deg furar, yemmut neɣ yettwanɣa, anwa i yeẓran !  Ass-a ɣas ulamma temmuteḍ maca seg tama-w ak-d-ssutreɣ ma d tidet tella leɛnaya sɣur wid yemmuten, ttxilek zzuzer-d  aduḍu yesduqqusen seg yigenni ɣef yiqvayliyen yesmuzuɣen akken ad d-duqsen seg lḥirakuc i ten-yewwin. Ḥsiɣ ur k- ǧǧiɣ ara ad tesgunfuḍ deg talwit, maca, tamsalt d taɣawsa ara yeglun s tnaṣlit, s yiman, s uɣref...  A dda Lmulud arraw-ik Ass-a ɛuẓgen ɣef teqvaylit, ggugmen ɣef tmeslayt-nsen...tewwi-ten tutlayt n ujenwi, ttarun s yisekkilen uzligen... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 02:12 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :

22 février 2020

Isental i Tzerrew Tesnilest Tamatut

Akken ad d-yefk, neɣ ad d-ig deg yiwen ufrag isental n tezraw tasnilsit, F. d Saussure yesken-aɣ-d dakken tutlayt d anagraw n tayunin, tayunin-a ttemsemmadent, yal yiwet nettisin-itt s userwes-ines d tayeḍ daxxel n unagraw-a, seg tama-nniḍen yessaweḍ Saussure ad yessemgired ger snat n tesnilsin :  Tasnilest tandaxelt : Icig-a deg tesnilest izerew ayen yerzan tutlayt s timmad-is, war ma yemmuqel ɣer wayen i as-d-yezzin, d tazrawt tandaxelt, tletha kan d unagraw utlayan, d aglam n wassaɣen yellan gar tayunin n unagraw... [Lire la suite]
17 février 2020

Kṛaḍet (04) n yimecwaṛen i usellek n teɣtest

Kṛaḍet (04) n yimecwaṛen i usellek[1] n teɣtest   Akken tevɣu tili teswaɛt n lɛejlan, ilaq ad nefreẓ akken iwata addad n teɣtest[2] deg wadeg d wakud, yerna ad neg tigawin timezwura iwatan n usellek.         1. Asɣelles[3] n  wadeg n usehwu[4] d uterras yellan deg umihi.   Meyyez ma llant tewtilin n tɣellist, temuqleḍ ma ur yelli wara umihi-nniḍen (Tasnisnit[5], Timest, Ajajiḥ n tmes[6], trisiti...)   Ur ttaẓ ara ɣer umkan n usehwu alama teḥsiḍ ur yelli wara umihi fell-ak. Ma... [Lire la suite]
07 février 2020

Azmul Asnilsan

Azmul Asnilsan          Ger tbadutin n tutlayt i d-yesbed Saussure, daɣen, « Tutlayt d anagraw n yizmulen anda yal azmul ila assaɣ akked wayeḍ »[1], ɣef waya ad nefk asteqsi, d acu-t uzmul deg tesnilest taɣessant n Saussure ?          Azmul asnilsan ; d tikti tanimant anda ara naf asemlil ger tnakti akked tugna tasneslant, ihi akken ad asen-yefk udem yerzun taɣult n tesnilest yextar ad isemmi i tnakti « Anmik/tanakti », i... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 22:50 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
07 février 2020

Tameslayt, Tutlayt, Asiwel

Tameslayt, Tutlayt, Asiwel Deg wayen i d-nenna deg uferdisen yezrin, F. de Saussure yeɛreḍ ad d-yefk i tesnilest udem usnan, ɣaf waya yefka-as udem amezwaru d udem « urkid », wis sin d udem « amatu ». Akken ara tt-naf tettwasbadud-d deg usegzawal n tesnilest tamatut (1973) s wudem-a : «  d tazrawt tussnant n tmeslayt n umdan » ; aya yessegzay-it-id Mass Taher Laboot[2], yenna : « Anect-a yessebgan-d tilist n yiswi-s : Tutlayin », ɣur-s tasnilest tutlayin war miḥyaf. Ihi... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 22:29 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,