05 février 2020

Ayenkud d uzgerkud (Synchronique & diachronique) deg temsirin n tesnilest tamatut

Iswin n tesnilest tamatut d azraw n tutlayt amek i tella-a deg tidett-is.  Nenna-d, d ayen i yessemgarden Tasnilest ɣef tussniwin i yellan zerwent tutlayt send ad d-tesejbu tneggarut-a s tektiwin n F. de Saussure. Amek iga uneggaru-a, akken ad yefk udeg usnan i tezrawt-a, yewwi-d ad as-yefk ittewlen n tussna tamaynut : "Arkad, Ameẓẓul, akked talɣa tamatut- ɣaf waya i d-yefka tanakta « Tutlayt », akken daɣen i yessemgared gar-as akked « Tameslayt » akked « Asiwel ». Akken ad yezrew tutlayt i yellan d... [Lire la suite]

01 février 2020

Tadra taẓrayant n Tesnilest

Tussna i yeswasuddsen gar tugnatin n tutlayt, tekka-d ɣaf Kraḍet n talliyin yettemseḍfaren, uqbel ad tessiweḍ ad tissin iswi ussnan »[1]. Deg tazwara tella d Tajerrumt tansayt i yeṭfen annar n tezrawt n tutlayt, tazrawt-a i yesbedden ansayen-is akked yimenzayen-is ɣef tmezzult (logique) i yefɣen ɣef tmuɣli tusnant n wass-a, ur tlethi ara d tutlayt akken yella lḥal-is ; deg yiswi-s d asuḍef d usbeddi n yilugan i d-tferreḍ nettat ɣef tutlayt amek i d-yewwi ad tili, akken daɣen seg tama i d-tletha siwa d tutlayt ilan iseɣ... [Lire la suite]
30 janvier 2020

Gzem asḥissef

Aferdis-a yettsemmid win i t-yezwaren, win i d-yettmeslayen ɣef leqniɛa, yewwi-d lḥal ɣef umdan ad yejmel gar-asen akken ad tbeddel deg tazwara tmuɣli-s s yin akkin ad iḥulfu ibeddel waddad n wallaɣ-is akked yiman-is, ayen ara d-yeglun s ubeddel deg waddad n tfekka ; akken yella deg tmenna « allaɣ iǧehden deg tfekka iǧehden ». Ad d-nesfukkel s wayen yellan deg tusna tafelsafit akked tusna n tmejjayt yerzan aṭṭanen n tfekka s umata. Asḥissef ma nennuda ɣef tbadut-is, neḥsa belli d ajmal n yiɣeblan i yesɛa umdan s tidet... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 19:39 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : ,
30 janvier 2020

Ili-k d ilelli ɣef medden

Akken ad d-nemmeslay acuɣer i d-yewwi lḥal neɣ amek i d-yewwi lḥal ad yili umdan d ilelli ɣef wayeḍ ; ad d-meslayeɣ qbel ɣef wassaɣen yemgaraden i ten-icerken. Assaɣen-a mgaraden ɣef sin wudmawen igejdanen, llan wassaɣen n yiḥulfan (imawlan, tayri, tanumi…) llan wassaɣen n tdukli/tamusni (aḥbib deg lxedma, lǧar, amdakel n wemdakel). Deg tudert, ɣas ulama amdan akken nezra, yewwi-d lḥal ad yidir deg ugraw, yewwi-d ad izeṭ assaɣen gar-as akked yimdanen-nniḍen, maca skud ttimɣuren wassaɣen n tmusni skud ttimɣuren wassaɣen n... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 19:30 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
29 janvier 2020

Aseɣzen s-ɣur yemdanen

Kra ma tgiḍ imdanen ad k-sɣeznen, ad d-inin  « mačči akka i d-yewwi lḥal ad… ». Mi riɣ ad d-aruɣ ɣef uferdis-a, tekcem-d ɣer yixef-iw yiwet n tmacahut tansay i d-yettawin tikta ɣef temsalt-a n useɣzen sɣur medden i kra ma yeɛreḍ umdan ad yili deg tudert ; kra ma tgiḍ deg lebɣi ad tqenɛeḍ imdanen s tikli-k neɣ s tiktiwin-ik ; ad yili win ur yecriken ara yid-k tikti, ad yili win ara yesɣeznen iswi-k… Ḥekund deg yiwet n tmacaḥut ; yella yiwen n urgaz, yeffeɣ-d netta akked mmi-s amecṭuḥ, teddun ɣer lexla,... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 22:17 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags :
21 janvier 2020

Ulaḥlu d temsalt n Amir Dz send tameɣra deg Cabaret Sauvage

Deg wass n 19 yennayer 2020, acennay, anaẓur amḥaddi n yidles d tummast tamaziɣt, yettwasnen s tiktiwin-is  tinmeglanin I udabu d unagraw azzayri ; ladɣa deg tallit n tefsur taberkant 2001, anda yella deg wannar s leqseḥ, yerna yufrar-d s tektiwin-is d ccna-ines i d-yefkan afud I tmesbaniyin d umennuɣ n yimeɣnasen, ama s umḥaddi i tumast, ama s uglam i temhersa d temḥeqqranit d-yeɣlin ɣef ugdud akbayli d umaziɣ s umata. War ma nettu tijmilin yerra i yimeɣrasen n tlelli d wid yeɣlin deg tefsut taberkan Deg 19 Yennayer 2020,... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 23:03 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , , , , ,

03 janvier 2020

D acu i tenniḍ 17

Ur nelli wara d wid yesseqdacen iɣil alama nḥulfa nettwaḥqer alama tḍur-aɣ temhersa. Acḥal nekk ttnadiɣ ɣef wawalen i icudden ɣer unamek-a (s yiɣil) deg tutlayt taqbaylit, ur uffiɣ ala awal ajenṭaḍ i d-yekkan seg taɛrabt “Ddreɛ” d “bessif”. Ladɣa awal-a anegaru i yellan d uddus n tenzeɣt d yisem, ma nsuqqel-it-id ɣer teqbaylit  ad d-yefk agdazal “ s ujenwi” ! Amezruy mazal yezdeɣ deg wallaɣen n yeqbayliyen, mazal limarat-is deg tenfaliyin n yallas, amezruy yettaǧǧa-d ticraḍ, yettaggi ad yejlu. Amezruy ur yessin ara nger, ɣas... [Lire la suite]
30 décembre 2019

Tarayin mgal igrawliwen

                  Kamal Daoud Méthodes contre-révolutionnaires Tarayin mgal igrawliwen Ahad, 09 furar 2011. Tasuqqilt ɣer tmaziɣt sɣur :  X.Y   Amek ara tgeḍ tagara i tegrawla ? Anti kra n tarayin yettwasnen : 1-      Amsay amsulta usrid : D tarayt i yettuɣalen ɣer tazwara n  usnulfu n uɛekkaz maca asḥissef imi ila agaz deg usenbiwel : Mraw n yigrawliwen yettwanɣan yezmer ad d-seɣlint tugdi ɣef wiyaḍ, yan d mraw (11) n yigrawliwen... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 15:15 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , ,
01 décembre 2019

Tiririt n Recep Tayyip Erdoğan, tḥuza Emmanuel Macron Aselway n Fransa

Tiririt n Recep Tayyip Erdoğan, tḥuza  Emmanuel Macron Aselway n Fransa   Aselway n Turk, Recep Tayyip Erdoğan, yerra-as-d i wunzi-ines, Aselway n Fransa Emmanuel Macron s lemɛayra, yerna yeseqdec tanfalit n Uselway Macron ɣef waddad n temsisit « Otan », i wumi ibeddel, yerra-tt-id ɣef uneggaru-a Erdoğan, yerra-d s lemɛayra qessiḥen i Uselway n Fransa ɣef tenfalit i yesseqdec ɣef tezdit n Otan, imi yenn-a Macron belli Otan « deg tmettant n wallaɣ ». Ma d Erdoǧan yerra-as-d ass-nni n lǧemɛa iɛeddan deg... [Lire la suite]
01 décembre 2019

Adabu yebra i ugdal n yisenfaren n Cevital

Adabu iga tigawt akken ad yeǧǧ isenfaren n Cevital, yettwameglen, ad d-uɣalen ad kemlen. Deg wayyen yura uɣmis TSA, ɣef udiwni iga i Omar Rebrab i yellan d amaslaḍ deg tenmehla n Cevital, deg tririt-ines yenna “ɣas akka, nettwasteqbel-d sɣur uneɣlaf amezwaru akked yiɛeggalen-nniḍen n udabu. Nsken-asen-d kra n yiɣebla-nneɣ. Fkan-d awal belli ad gen tigawt iwatan akken ad ksen uguren-agi”.  Akken yenna daɣen Omar Rebrab i uɣmis TSA, “afud n CevitalL, d tikkin n ines deg uǧǧuǧǧeg n lerbaḥ n tmurt akked yimukan n uxeddim”, akken... [Lire la suite]
Posté par Yacine KHELIFA à 20:44 - - Commentaires [0] - Permalien [#]