10 mai 2014

Anwa i d Lɛimac Ʃli ?

Anwa i d Lɛimac Ʃli ?   Aseggas 1925 ideg ilul umeɣras, ameɣnas n tlelli akked tumast akked tutlayt tamaziɣt, Ɛli Lɛimac yiwen gar wudmawen igejdanen deg terbaɛt i umi ssawalen iɣelnaẓriyen, Amdan amezwaru i d-ibedren isem « Amaziɣ » akken ad as-d-slen wid terza temsalt n tumast deg tallit-nni, isem-a ur t-id-iḍeqqer ara kan akka d agugil ! ur t-yeǧǧi ara kan akka deg yimi-s d awal macca isedda-t deg usefru i gan d taɣect i usakki n ugdud azzayri i yellan deg tadras d Amaziɣ, iga-t d taɣect akken ad... [Lire la suite]