28 mars 2020

Tamacahut n Meckerrek, Ixef (01)

Amacahu, ɣef temɛayt-iw ad telhu, ad teḍbeɛ am usaru, ad tiɣzif anec n ujgu ; ɣef temɛayt n Meckerrek.   Yella yiwen n umɣar qqaren-as Meckerrek, yettidir d tmeṭṭut-is deg talwit d lɛezza, ila lerẓaq aṭas, yettidir ass s wass. Yiwen n wass, tesla tmeṭṭut-is uɣalen-d yimnigen, ttassen-d seg tmura ibeɛden, glan-d s myal d lxiṛ, ccac d leqmac yettirriqen ! Tameṭṭut n Meckerrek rekvent-tt tismin, ur tli wara argaz ara as-d-yawin isefken s ara tzux ula d nettat, ad terfed s yixef-is gar tullas ; tennuɣna aṭas, teqqim kan deg... [Lire la suite]