27 avril 2014

Anwa i d Ɛemmar Uld Ḥemmuda ?

Anwa i d Ɛemmar Uld Ḥemmuda ? Tugna-ya nufa-tt deg uẓeṭṭa n internet, ma yella-d ucetki, ad tt-nekkes war aɣilif. Tanmirt. Ɛemmar Uld Ḥemmuda, d mmis n taddart Tasaft Ugemmun deg tɣiwan i umi semman ass-a Ibudraren deg t murt n leqbayel, d mmis ɛemmi-s n Si Ɛmiruc. Imi  i d-yewweḍ d ilemẓi yekcem ɣer uɣerbaz wis kraḍ deg Buzerriɛa, akken i yettbeddil seg uɣerbaz ɣer wayeḍ ! Melyana akked Ben Ɛeknun, aneggaru-a anda i yemlal akked Weɛli Bennay, Ɛummer Useddiq, Muḥend yidir At Ɛemran, Saɛid Ciban… Azal n kraḍet... [Lire la suite]